Cảng Cầu gỗ 

Cầu gỗ Hòn Tằm

Đây không chỉ là một cây cầu mà  còn là một công trình nghệ thuật ở trên Vịnh Nha Trang

Lưu lại kỷ niệm đẹp

Cầu Gỗ tại Hòn Tằm chào đón và tiễn hàng nghìn lượt khách mỗi ngày ..